giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh - Gọi luật sư: 0901 559 179